Tilsette ved seksjon arkiv

Her er ei oversikt over alle som jobbar ved seksjon arkiv og kva vi jobbar med. Lurer du på noko konkret eller ønskjer du hjelp til å finne fram på heimesida vår kan du også prøve å spørje Ask - chatboten nede i hjørnet.

Arnt Ola Fidjestøl

Seksjonssjef

Elin Storøstevik

Fagleiar Ikkje offentleg arkiv

Sigrun Espe

Fagleiar Kommunearkivordninga

Per Olav Bøyum

Seniorrådgjevar privatarkiv

Eirik Yung

Rådgjevar og fotograf

Hedvig Ølmheim

Rådgjevar og fotoarkivar

Karl Peder Mork (permisjon til veke 26) - kontakt Astrid Eidhammer Austrheim

Rådgjevar musikk og stadnamn

Dorthea R. Alisøy

Rådgjevar kommunale arkiv - depotansvarleg

Espen Sæterbø

Seniorrådgjevar Kommunale arkiv - nyare arkiv, arkivdanning og personregister

Olav A. Haugen

Rådgjevar kommunale arkiv - eldre arkiv og formidling

Kristine Rohde

Seniorrådgjevar kommunale arkiv - avtalar og oppdrag, skada arkiv

profilbilde

Paul Sedal

Førstekonsulent

Kristian L. Skjellaug

Rådgjevar kommunale arkiv - elarkiv

Martin Swartling

Seniorrådgjevar digital infrastruktur

profilbilde

Per Christian Underhaug

Rådgjevar digital kulturformidling

Linn-Cecilie Salomonsen Sandanger

Prosjektmedarbeidar - Bevaringsplan for privatarkiv

Sigrid Solheim

Prosjektmedarbeidar

Anna Zubkova

Digitalisering

Anett Ytre-Eide

Digitalisering

Hege Mari Kolseth

Digitalisering

profilbilde

Karl Fredrik Balchen

Ordningsmedarbeidar

Kyrre Gallefoss Vangsnes

Arkivmedarbeidar

profilbilde

Astrid Eidhammer Austrheim (handsamar musikførespurnader)

Spesialkonsulent