Juletradisjonar frå Voss og Sørfjorden

Vestlandet er ein region som gjennom mange århundre har utvikla klare fellestrekk i byggeskikk og busetnadsmønster, i handverksformer som veving, bygging av båt og folkekunst.

Eit stort prosjekt som fikk namnet «Kulturgeografisk registrering på Vestlandet» uført av Bergen Museum saman med fleire lokale informantar frå heile regionen. I registreringa vart det samla inn opplysningar om ulike typer tunbusetnadar som klyngetun, eldstadformer, huskonstruksjonar og funksjonar til einingane i husa. 

Her kan vi òg lese om immaterielle tradisjonar som var del av opptakta til julefeiringa på mellom anna Voss. Nils Lid samla i 1927 inn juletradisjonar frå Sørfjorden og Hardanger. Her kan me bla lesa om at ein på julekvelden stilte «reinvaska og flidde», «kvinnfolki skulde vaska stova», og «karane skulle fjelga tunet».