Kommunearkivordninga i Vestland

Kommunearkivordninga i Vestland er eit samarbeid mellom Vestland fylkeskommune og kommunane i Nordfjord, Sunnfjord og Sogn om arkivfagleg kompetanse og tenester. Fylkeskommunen er medlem av og vertskap for det kommunale oppgåvefellesskapet.

Kommunearkivordninga