Bli trainee og få ein god karrierestart

Ved å bli trainee hos oss får du ei bratt læringskurve som er gull verdt. Vi er med i trainee-programma til Framtidsfylket Vestland og Trainee Vest.

12 traineer utendørs foran fylkeshuset på Sandsli.
Dei 12 traineeane i Vestland fylkeskommune hausten 2022 var samla til felles program i fylkeshuset på Sandsli. Foto: Bjarte Brask Eriksen, Vestland fylkeskommune.

 

Dette får du som trainee

Ei traineestilling byr på brei arbeidserfaring, personleg utvikling og nye nettverk. Når du er trainee får du:

 • fagleg utfordrande og utviklande arbeidsoppgåver
 • tett oppfølging med eigen mentor og undervegssamtaler
 • fellessamlingar, både i regi av trainee-programma og fylkeskommunen
  • bli kjent med næringslivet i Vestland og fylkeskommunen
  • personleg utvikling
  • fagleg og sosialt program
  • ein studietur til eit land i Europa for å bli kjent med EU-systemet og næringslivet der. Våren 2023 gjekk turen til Brüssel.

Når kan du søke?

Kvart år lyser vi ut mange trainee-stillingar i fylkeskommunen. Ny utlysing for neste år kjem i desember 2023, så følg med på sidane til Framtidsfylket og Trainee Vest.

foto med kvinne og sitat


I 2023 har vi desse traineestillingane

 • trainee innan informasjonssikkerheit  
 • trainee innan vedlikehald og drift av fylkesvegar
 • trainee innan tenestedesogm
 • trainee innan lokalsamfunnsutvikling og reiseliv
 • trainee innan rekneskap
 • trainee innan plan, klima og analyse
 • trainee innan klima og miljø
 • trainee innan feltarkeologi
 • trainee i grøn næringsinfrastruktur
 • trainee innan grøn omstilling og kommunikasjon
 • trainee innan beredskap, personvern og informasjonssikkerheit
foto med mann og sitat