Kvam herad

Haugamyr

Pilotprosjekt i samarbeid med Asplan Viak

Plankart prosjektområde.
Illustrasjon: Asplan Viak


Dersom du er interessert i å sjå heile rapporten frå pilotprosjektet om nyskapande aktivitetsanlegg i Kvam, ta kontakt med Hanne Espe.