Teglbu i Jondal - Ullensvang kommune

Teglbu ligg på høgdedraget Teglhaug aust for Jondal sentrum, retning Krossdalen.

Tilkomst og parkering

Parkering er i sentrum av Jondal, der ein kan følge elvesti som er merka mot Teglhaug.

Stien til hytta

Ein startar på sti langs elva, so etter ca 300 meter, tek ein av på skogsti mot Leite og vidare mot toppen av Teglhaug på sti.

Avstandar

Om lag 2 kilometer, ein nyttar om lag 45 minutt ein veg.