Sørefjordhytta - Hyllestad kommune

Dagsturhytta i Hyllestad er plassert ved Sørefjordvatnet og med utsikt mot Lihesten og ut over Åfjorden. Hytta har fått namnet etter vatnet ho ligg ved.

Bilde av ei dagsturhytte.
Dagsturhytta i Hyllestad, Sørefjordhytta. Foto: Magnar Egil Øren Gangsø.

Tilkomst og parkering

Det er tre alternative ruter: 

  • Parkering på Akse: Køyr frå Hyllestad i retning Leirvik/Rysjedalsvika. Etter ca. 3,5 km kjem det eit kryss der du tar av til Birkeland. Vidare køyrer du ca. 1,5 km før du tar av til Akse. Etter ca. 1 km er du framme ved merka parkeringsplass for dagsturhytta.
  • Parkering i Hyllestad: parker ved Spar-butikken/idrettsbana på Hyllestad. Like ved byggefeltet Myklebustfeltet går du til toppen av Myklebustlia. Her startar stien til dagsturhytta.
  • Øvråshøgda: frå Hyllestad sentrum/kommunehus køyrer du ca. 11,5 km i retning mot Fjaler. På toppen av Øvråshøgda tar du til venstre to gonger. Frå hovudvegen og til Mørketjønnbotnen er det ca. 1 km. Det er plass til nokre bilar i Mørketjønnbotnen, elles kan du parkere rett etter avkøyrsla på Øvråshøgda. 

Stien til hytta

  • Frå Akse: om lag 30 minutter gåtid til hytta. Denne stien er best om barn er med på turen. Følg kjerrevegen til forbi garden Veslelia. Vidare går den gjennom skog, så svaberg og ryggar. 
  • Frå Hyllestad sentrum: om lag 1 time og 15 minutter gåtid til hytta. Denne stien er merka med skilt. 
  • Frå Øvråshøgda/Mørketjønnbotn (sideveg): turen tek om lag 50 minutter. Følg grusveg mot Markhus. Ta deretter til venstre etter 500 meter og følg vegen til Mørketjørna. Vidare går stien vestover.

Avstandar

Det er om lag 1 km. frå Akse, 4,7 km. frå Hyllestad sentrum og ca. 2,3 km frå Øvråshøgda.