Søknad om avkøyrsle

Om du planlegg å opparbeide, endre eller utvide eksisterande avkøyrsle må du søkje om løyve til det.

Søknad om avkøyrsler til fylkesveg vert handsama av fylkeskommunen. Du søkjer gjennom felles søknadsportal, tilgjengeleg på Statens vegvesen sine nettsider. Søknadsskjema og all informasjon du treng finn du her: https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/soknad-om-avkjorsel 

Søknadsskjema vert sendt vidare til fylkeskommunen for handsaming.