Sjå våre fylkesvegprosjekt i kart

Er du nabo til eit vegprosjekt som snart skal byggast? Entreprenør som vil vite når vi skal lyse ut eit anbod? Eller er du journalist som vil skrive om eit av våre vegprosjekt?

I vår digitale kartløysing kan du få informasjon om vegprosjekt som er under planlegging og under bygging. 


Sjå kart i fullversjon


Dette gjer du

  • Klikk inn på dei tre strekane øverst til høgre i kartbilete. Her finn du teiknforklaring, deling og temalag.
  • Teiknforklaring: dei ulike fargane skil mellojm vegprosjekt som er under planlegging og vegprosjekt som er under bygging.
  • Deling: her kan du skrive ut, sende, lagre eller dele på sosiale medier.
  • Temalag: du kan velje fase i vegprosjektet (plan-eller byggefase) og filtrere på dato for utlysing av kontrakt på aktuelle byggeprosjekt. 
  • Klikk på plussteiknet i kartet og zoom heilt inn til du kan sjå heile område for vegprosjektet. 

Kartet under viser områda der vi har våre fylkesvegprosjekt.