Drift og vedlikehald

Vi skal syte for trygg og god framkomst på fylkesvegane, kvar dag og gjennom alle årstider.