Stenging og vegarbeid på fv 5022 Frettevegen

Frå 29. april og fram til slutten av oktober blir Frettevegen delvis stengt grunna utbetring av vegbanen.

 

Dette skal utbetrast

 • Det er fleire sig i vegbana, skal vi skifte vegmassa.
 • Vi skal forsterke vegskulder med ny mur enkelte plassar.
 • Nokre av dei eksisterende stikkrennene er i dårleg forfatning og skal skiftast ut. 
 • Grøftene skal utbetrast.
 • Rekkverk blir skifta ut.

Mest mogleg nattarbeid

For å unngå mest mogleg trafikk,  og for at arbeidet skal hindre brukarane av vegen i minst mogleg grad, bli deler av arbeidet  utført på natt. Dette gjeld særskilt under arbeidet med masseskifting i vegbanen.

Nattarbeid

 • Arbeidstid: 21.00 – 06.00.
 • Natt til tysdag til og med natt til fredag
 • Det blir opning for å sleppe gjennom trafikk kl 23.00. Utover dette er vegen stengt i arbeidstida. Nødetater kan passere.
 • Mjølkebil og avisrute får passere kl 06.00, etter endt arbeidsøkt.

Arbeid om dagen

Deler av tiltaket vil bli gjennomført på dagtid.

 • Arbeidstid 07.00 – 19.00, måndag til torsdag
 • Kun korte stopp i trafikken.
 • Nødetatar kan passere.

Framdriftsplan

Arbeidsoppgåve

Oppstart

Slutt

Arbeidstid:

 

 

 
           

Opprigging

Veke 18

 

Dagtid 07.00-19.00

   

Muring S1D1 829

Veke 19

veke24

Dagtid 07.00-19.00

   

Sprøytebetong,  natt til 22 mai.

Veke 21

veke 21

Nattarbeid fra 21.00-06.00,  kun natt til 22 mai

Muring S1D1 481

Veke 25

Veke 28

Dagtid 07.00-19.00

   

Masseutskiftning/Stikkrenner S1D1 347m

Veke 31

Veke 32

Nattarbeid fra 21.00-06.00

 

Masseutskiftning/Stikkrenner S1D1 936m

Veke 33

Veke 34

Nattarbeid fra 21.00-06.00

 

Masseutskiftning/Stikkrenner S1D1 1110m

Veke 35

Veke 37

Nattarbeid fra 21.00-06.00

 

Masseutskiftning/Stikkrenner S1D1 2549m

Veke 38

Veke 40

Nattarbeid fra 21.00-06.00

 

Asfalt og Rekkverk

Veke 41

veke 41

Dagtid 07.00-19.00

   

nedrigging

Veke 42

 

Dagtid 07.00-19.00