Oral helse og livskvalitet hos psykisk sjuke

Denne studien undersøker oral helse og oral helserelatert livskvalitet hos personar som har langvarige psykiske helseutfordringar.

I alt 77 prosent av pasientane rapporterte at problem i munn og tenner påverkar dagleg fungering, samanlikna med 22 prosent i ei kontrollgruppe. Meir enn 60 prosent rapporterte vanskar med å visa tennene sine utan å skjemmast, samanlikna med 5,5 prosent i kontrollgruppa. Resultata understrekar behovet for tverrfagleg samarbeid i tilrettelegging av tannhelsetilbodet for denne pasientgruppa.

Les artikkelen her

Artikkelforfattarar: Bjørkvik, J., Quintero, D.P., Jensen, K.H.M., & Virtanen, J.I.