Stord kommune

Langeland barneskule

Pilotprosjekt i samarbeid med OPAFORM

Plankart prosjektskisse
Illustrasjon: OPAFORM

 

Dersom du er interessert i å sjå heile rapporten frå pilotprosjektet frå Langeland barneskule, ta kontakt med Hanne Espe.