Kontaktpersonar for folkehelse

Oversikt over kven som arbeider med folkehelse i Vestland fylkeskommune, fordelt på ulike fagtema.

Folkehelse i alt vi gjer

Folkehelsearbeid er samfunnet si innsats for å påvirke faktorar som gjør at vi fremjar fleire leveår med god helse, trivsel og livskvalitet for alle. Sjå film om fylkeskommunen si innsats for å betre folkehelsa.

Dette er ein YouTube-video YouTube krever at du tillater markedsføringscookies for å sjå denne videoen

Ta kontakt med oss via e-post

I fylkeskommunen arbeider vi alle med folkehelsearbeid. I tillegg er vi ei lita gruppe fordelt på ulike seksjonar i organisasjonen som arbeid ekstra med ulike koordinerande og rådgjevande folkehelseoppvåver. Ta kontakt med oss på e-post.

Kontaktpersonar på folkehelse

Anne-Lene Norman, seniorrådgjevar
Ansvarsområde: program for folkehelsearbeid, folkehelseforum Vestland

Turid Skrede, seniorrådgjevar
Ansvarsområde: Folkehelsenettverket, Folkehelseringen, Handlingsprogram for folkehelse

Susanne Hesjevoll, rådgjevar
Ansvarsområde: Nyhendebrev folkehelse, Tilskotsordningar folkehelse, Friskliv

Mie Dahl Pind, rådgjevar
Ansvarsområde: folkehelseoversikt, Ungdata, analyse og statistikk

Jens Harald Garden, seniorrådgjevar
Ansvarsområde: tannhelse