Kunnskapsbank for kommunalt klimaarbeid

I  kunnskapsbanken finn du informasjon og verktøy for kommunar og andre som jobbar med klimaomstilling. Kunnskapsbanken er delt inn i ulike tema med rettleiarar, rapportar, informasjonssider og verktøy til bruk i planlegginga for klimaomstilling.

Noko av det viktigaste i arbeidet med energiomstilling i kommunane er å ta kontakt med nettselskapet i kommunen. Tidleg og tett kontakt med nettselskap gagnar begge partar.