Munn og oral helse må oppfattast som ein del av kroppen- et kasuistikk

Kombinasjon av eit sjeldan genetisk syndrom, organtransplantasjonar, vegring, og mangel på normal oral funksjon bidrog til orale helseproblem og vanskar med å behandle denne jenta i vaken tilstand.

Les kasuistikken her

Forfattarar: Elen Ulseth Pedersen Neiden, Hilde Nordgarden, Anne Rønneberg og Athanasia Bletsa

Kasuistikken og ein følgande kronikk i Tidende viser til utfordringar i samarbeid mellom helse- og tannhelseetatar for å gi ei god oppfølging av pasientar med store og samansette behov.