Fylkestingsvalet 2023

Nytt fylkesting i Vestland skal veljast måndag 11. september 2023. Fylkestinget er samansett av 65 representantar.

Alle listeforslag, med oversyn over representantar, blir lagt ut til offentleg ettersyn. Det skjer så fort dei er komne inn og registrert. Listene blir lagt ut i den rekkefølgja dei kjem inn.

Oversyn over lister til fylkestingsvalet:

Raudt (pdf)

Fleire lister kjem etter kvart.