Kontaktpersonar kommunal planrettleiing

Oversikt over kommunekontaktar og ansvarsfordeling av plantema for tilsette i seksjon for plan, klima og folkehelse.

Namn

Fagtema

Kommune

Eva Katrine Ritland Taule
Fagleiar
Kommunal plan  
Mona Elisabeth Steinsland
Seniorrådgjevar

• Rådgjeving i fysisk planlegging
• By- og stadutvikling
• Byggeskikk
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd

Aurland, Høyanger,  
Sigrid Næsheim Bjercke
Seniorrådgjevar

• By- og stadutvikling
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd
• Universell utforming

Bergen, Askøy
Marianne Bugge
Seniorrådgjevar

• Regional plan for senterstruktur og berekraftige lokalsamfunn 2023-2035
• Regional planlegging og strategiar

 
Tina Kvammen Mjøs Sinclair
Seniorrådgjevar

• Utviklingsplan for Vestland
• Samfunnsutvikling
• Regional planlegging og strategiar

 
Lasse Klæboe Kristensen
Rådgjevar

• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd

Etne, Fitjar, Stord, Sveio, Øygarden, Austevoll, Bømlo 
Bjørn Snorre Waage
Spesialrådgjevar

• Villreinforvalting
• Naturmangfald
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd.

Eidfjord, Ullensvang, Ulvik
     
Arvid Hauge
Rådgjevar
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd
• Universell utforming
Bergen
Liz Eva Tøllefsen
Seniorrådgjevar
• Handel- og senterutvikling       
• By- og stadutvikling
• Koordinator for by- og stadutvikling 
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd.
Alver, Bjørnafjorden, Voss
Ingunn Bårtvedt Skjerdal
Seniorrådgjevar

• Koordinator for regionalt planforum
• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd

Kvinnherad, Kvam, Vik, Årdal, Bremanger, Stad
Rannveig Berge
Rådgjevar

• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd

Kinn, Luster, Sunnfjord, Stryn, Askvoll, Hyllestad, Fjaler

Ingeborg Klokkersund Djupevåg
Rådgjevar

• Rådgjeving overfor kommunar i planverksemd

Gloppen, Sogndal, Lærdal, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Vaksdal. Solund, Gulen, Tysnes

Frøydis Ones
Seniorrådgjevar

• Regional planlegging og strategiar
• Berekraftsmåla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plankontakt folkehelse

Kommunar

Elisabeth Hjelmervik Lofthus-Lie
Rådgjevar
Alver, Askvoll, Askøy, Austrheim, Bergen, Bremanger, Bjørnafjorden, Fedje, Fjaler, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Kinn, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Solund, Stad, Vaksdal, Øygarden
Else-Marie Brobakke Aarø
seniorrådgjevar
Aurland, Austevoll, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fitjar, Gloppen, Kvam, Kvinnherad, Luster, Lærdal, Sogndal, Stord, Stryn, Sunnfjord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vik, Voss, Årdal