Seminarar og konferansar innan by- og stadutvikling.

Ein viktig del av arbeidet med by- og stadsutvikling er kunnskapsdeling og samarbeid. Fylkeskommunen arrangerar ein rekke seminar og konferanser i både fysisk og digitalt format, og vi vil legge ut informasjon og lenke til relevante arrangement her.

Webinar om Gnist-satsinga i Vestland

I forbindelse med opninga av søknadsportalen til Gnist 1. februar, inviterer DOGA til webinar. 

Sjå informasjon om Gnist og påmelding til webinar her. 

Tidlegare webinar om Gnist 

23. november 2022 arrangerte vi eit webinar om Gnist-satsinga i Vestland så langt. Dei tre kommunane Aurland, Sogndal og Luster har saman jobba med betre besøksforvaltning, noko som er relevant for fleire av stadane våre. Webinaret gav eit innblikk i prosessen i forkant av og undervegs i prosjektet, og vi fekk høyre frå både kommunane og rådgjevarane i Lokalt byrå.

Du kan sjå webinaret om Gnist-satsinga i opptak på YouTube-kanalen til Vestland fylkeskommune.