Rådgjevarsamling

Avdeling for opplæring og kompetanse ønskjer rådgjevarar i grunnskule, vidaregåande skule og rettleiingstenesta velkomen til rådgjevarsamling.

Tema vi vil ta opp på samlinga er blant anna tilpassa opplæring, fortrinnsrett, individuell behandling, kombinasjonsklassar m.m.

Program for samlinga.

Rådgjevarsamling_5.des.2023.pdf